Droga z Jezusem to propozycja dla tych, którzy pragną głębiej poznać bogactwo Pisma Świętego poprzez codzienne spotkania ze Słowem Bożym. W tym celu powstała seria wydawnicza pt. Bóg mówi do ciebie? opublikowana przez Wydawnictwo WAM w Krakowie. Przedstawiono w niej propozycję rozważania konkretnych fragmentów biblijnych odczytanych w kluczu inicjacyjnym, który został nazwany: drogą ewangelicznego wtajemniczenia. Metoda ta jest próbą odtworzenia we współczesnych realiach procedury wtajemniczenia chrześcijańskiego, która obowiązywał w starożytnym Kościele w ramach przygotowania do chrztu. Podobnie jak inne współczesne propozycje neokatechumenatu i deuterokatechumenatu Droga z Jezusem zachęca aby już ochrzczeni przeszli na nowo drogę wtajemniczenia w osobę Jezusa. Niewątpliwą wartością tej propozycji jest fakt, iż powstała w praktyce duszpasterskiej w parafialnych grupach biblijnych. Jej uniwersalny charakter został natomiast potwierdzony korzystaniem z tych materiałów w formacji biblijnej przez wspólnoty o tak odmiennych charyzmatach jak Świecki Zakon Karmelitów Bosych oraz Skauci Europy, czyli Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza?. Zarówno więc ci, którzy są wezwani przez Jezusa do kontemplacji jako i do służby, mogą ubogacić swoją formację przez tę metodę.

  Droga z Jezusem jest owocem wieloletnich teologicznych i duszpasterskich poszukiwań nowej metody lektury Słowa Bożego, która pomogłaby wiernym bardziej owocnie je rozważać i stosować w codziennym życiu. W praktyce duszpasterskiej można zauważyć, że wielu z tych, którzy odkryli wartość czytania Pisma Świętego, nie sięga po nie codziennie, a tylko okazyjnie. Owoce spotkania ze Słowem Bożym są jednak wówczas znacznie mniejsze niż wtedy, kiedy jest ono codziennym pokarmem. Do tej pory najczęstszym rozwiązaniem tego dylematu była propozycja medytacji nad tekstami Biblii, które w danym dniu są odczytywane w czasie Mszy Świętej. Jest to niewątpliwie bardzo cenna praktyka, zwłaszcza jako przygotowanie do udziału w codziennej Eucharystii. Choć czytania mszalne są ułożone na zasadzie kontynuacji, to jednak bardzo często istnieją duże luki, które uniemożliwiają odczytywanie tekstu Pisma Świętego w kontekście poprzednich jego fragmentów co nie pozwala w pełni odkryć jego przesłania.

  Prezentowana metoda czerpie z najstarszego dziedzictwa odczytywania przesłania Ewangelii, które przekazali nam ojcowie Kościoła, czyli pierwsi pisarze chrześcijańscy. Zakłada ona analizę tekstu, werset po wersecie, a następnie wzywa do konfrontacji tak odczytanego Słowa Bożego ze swoim życiem. W ten sposób można odczytać sens dosłowny i duchowy Pisma Świętego. Ten ostatni dzieli się jeszcze na sens moralny, alegoryczny i anagogiczny. Katechizm Kościoła katolickiego przytacza średniowieczny dwuwiersz, który ukazuje istotę wymienionych czterech rodzajów sensu Pisma Świętego:

Sens dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary,

Sens moralny mówi, co należy czynić, anagogia ? dokąd dążyć (KKK 118).

 

  Tradycja Kościoła podkreśla konieczność odczytywania najpierw sensu dosłownego Pisma Świętego, co wyraził święty Tomasz, mówiąc: ?Wszystkie rodzaje sensu Pisma Świętego powinny się opierać na sensie dosłownym? (KKK 116). Dlatego w naszej metodzie staramy się najpierw odkryć ten fundamentalny sens Pisma Świętego, a następnie pragniemy przedstawić sens moralny, a niekiedy sens alegoryczny rozważanego Słowa Bożego. W szczególny sposób w naszej propozycji jest zaakcentowany sens anagogiczny Ewangelii. Greckie słowo anagogia należy tłumaczyć jako ?ruch wzwyż?, dlatego też sens anagogiczny Pisma Świętego ukazuje etapy rozwoju duchowego człowieka. W tym duchu odczytywali Biblię ojcowie Kościoła, szczególnie Klemens Aleksandryjski i Orygenes, natomiast współcześnie na nowo metodę inicjacyjnego odczytywania Pisma Świętego przybliżył profesor Bogusław Górka. Ksiądz dr Leszek Mateja zainspirowany najstarszą tradycją Kościoła oraz najnowszymi pracami naukowymi nad przesłaniem Nowego Testamentu, podjął próbę napisania pomocy w czytaniu Ewangelii dla swoich parafian w Rusocicach ? podkrakowskiej wsi i tak zrodziła się prezentowana metoda czytania Pisma Świętego zwana Drogą z Jezusem.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates